Regulamentul Oficial

Regulament Start Campioni la Triatlon in cadrul “ Triathlon Challenge Mamaia 2015″

5 septembrie 2015, Mamaia, Constanta.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI

Competiţia “Start Campioni la Triatlon” denumită în cele ce urmează “Competiţia” este organizată de către Clubul Sportiv SmartAtletic are drept scop promovarea triatlonului ca sport de masă şi promovarea mişcării (alergarea în aer liber) şi a unui stil de viaţă sănătos pentru întreaga familie.

Participanţii la Competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile din prezentul Regulament Oficial al Competiţiei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul http://trichallenge.ro/startcampionilatriatlon/ şi la locul de desfăşurare a Competiţiei.

Prin participarea la această Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial şi ale legislaţiei în vigoare aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către Organizatori cu ocazia înscrierii, precum şi în ziua concursului, la momentul validării înscrierii.

SECŢIUNEA 2. PERIOADA ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:

Competiţia va avea loc în ziua de sâmbătă, 5 septembrie, începând cu ora 16:00, în Mamaia, în zona Hotelul Rex (aria de concurs şi traseele probelor sunt marcate pe harta oficială de pe site).

Competiţia se desfăşoară conform mecanismului Competiţiei, aşa cum este acesta detaliat în Secţiunea 3 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI

3.1. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei

Această competitie se adreseaza în egală masura copiilor cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani inclusiv pentru proba de Aquatlon si 7-12 ani inclusiv pentru proba de Duatlon. Participanții la această competiție se pot înscrie la una sau ambele dintre cursele de mai jos. Categoriile pentru Aquatlon sunt: 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani, respectiv fete și băieți. Categoriile pentru Duatlon sunt: 7 ani, 8 ani, 9 ani, 10 ani, 11 ani, 12 ani, respectiv fete și băieți.

Varsta care se ia in considerare pentru competitie este varsta pe care participantul o are la data de 31.12.2015 si nu varsta la data competitiei. De exemplu: daca un participant implineste 10 ani in data de 3.11.2015 varsta lui competitionala va fi 10 ani pentru intreg anul 2015.

a)AQUATHLON

 • Competiţia se va desfăşura pe categorii de vârsta cu specificatiile urmatoare:
  – 200 m inot
  – 1,25 km alergare

b)DUATLON:

 • Competiţia se va desfăşura pe categorii de vârsta cu specificatiile urmatoare:
  – 1,25 km alergare
  – 5 km bicicletă
  – 1,25 km alergare

3.2. Traseul de concurs
Aquathlonul se desfaşoară în Marea Neagră, în zona Hotelului Rex, Mamaia iar duatlonul se desfășoară pe promenada stațiunii Mamaia, pe faleză și pe plajă.

Concurenții care nu respectă traseul oficial sau scurtează traseul în orice fel care oferă un avantaj competitiv vor fi descalificați.

Harta oficială detaliată cu întreg traseul de concurs este disponibilă pe site-ul oficial: http://trichallenge.ro/startcampionilatriatlon/harti

Înotul se va desfășura în mare, de-a lungul malului. Alergarea se face parțial pe aslalt iar parțial pe plajă. Cei mici vor avea parte de siguranţă maximă şi se vor bucura de o infrastructură deosebită pentru alergare şi mersul pe bicicletă.

Accesul spectatorilor/susţinătorilor în spaţiul concursului (traseu alergare, traseu ciclism, zona de tranziţie, spatiu rugby tag) este strict interzis. Doar participanţii vor putea intra, în baza numarului de concurs.

3.3. Înscriere

Înscrierea participanţilor se face completând formularul online de pe site-ul http://trichallenge.ro/startcampionilatriatlon/

Data limita pentru inscrieri online este 1 septembrie, ora 23:59.

Inscrierea se face şi la faţa locului, vineri, în intervalul 14:00 – 20:00 și sâmbătă în intervalul 12:00 – 14:00, numai în prezenţa şi cu semnătura unui parinte.

Un copil poate participa la mai multe probe (duatlon + aquatlon), însă în acest caz el va primi un singur tricou de participare.

3.4. Taxa de înscriere

Pentru proba de duatlon taxa este de 20 lei. Pentru proba de aquathlon taxa este de 20 lei.

Taxa de participare trebuie achitata în maxim 3 zile lucratoare de la completarea formularului online. In caz contrar înscrierea va fi anulată. Taxele de participare nu sunt returnabile.

3.5. Declaraţia pe propria răspundere

Toţi concurenţii vor completa şi semna o declaraţie pe propria răspundere că sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie.

Pentru copiii participanţi la această competiţie unul dintre părinţi/tutore/reprezentant legal al acestora va completa şi semna o declaraţie prin care îşi vor da acordul pe proprie răspundere cu privire la participare si vor declara că participantul (copil) este apt din punct de vedere medical pentru participarea la această competiţie.

Este interzisă participarea la competiție/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a derularii evenimentului.

Persoanele care vor încalca aceste prevederi vor fi îndepartate din zona evenimentului de câtre organizatori, chiar cu sprijinul organelor de ordine, dacă va fi cazul.

3.6. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie folosind propriul echipament. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament corespunzător condiţiilor meteorologice de la ora de desfăşurare a competiţiei.

Numerele de concurs și chipul de cronometrare vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna concurenţilor după completarea şi semnarea declaraţiilor pe propria răspundere.

Numărul de concurs va fi prevăzut cu elastic și va trebui purtat pe spatele fiecărui concurent la proba de ciclism, apoi învârtit pentru a fi în zona pieptului/abdomenului la proba de alergare, astfel încât să fie vizibile. Numărul de participare nu poate fi alterat (taiat, decupat, împăturit) sau acoperit în nici un fel.

Toti copiii care participa la proba de duatlon vor primi cipuri electronice de cronometrare, cu ajutorul carora va fi determinat timpul exact al cursei.

CASCA DE PROTECTIE este obligatorie.

3.7. Ore de start
I. AQUATHLON – Start 16:00
II. DUATLON – Start 17:00

In funcție de numărul final de participanți orele de mai sus pot fi actualizate.

3.8. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea sosirii fiecărui participant. Se vor întocmi clasamente separate pe fiecare categorie de la fiecare probă.

Lista categoriilor este cea detaliata la punctul 3.1

SECŢIUNEA 4. ANUNŢAREA ŞI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri şi premii

Vor fi premiate locurile 1, 2 şi 3 de la fiecare categorie conform articolului art. 3.1.

Premiile vor fi anunţate înainte de începerea concursului. Pe lângă premii, câştigătorii vor primi şi diplome. Toţi participanţii vor primi diplome electronice de participare. Festivitatea oficială de premiere va avea loc începând cu ora 19:30 în zona de eveniment. Toti copiii, de la toate probele, vor primi medalii de finisher.

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiţii administrative (pe timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorului Clubul Sportiv Smart Atletic care se ocupa de implementarea evenimentului. Participanţii care renunţă la cursă pe parcursul alergării sunt rugaţi să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunţa arbitrul de traseu din acea locaţie despre acest abandon.

Competiţia va beneficia de asistenta medicala pentru cazuri de accidentări care se va afla în apropierea zonei de start/sosire.

5.2. Condiţii administrative exceptionale

În cazul de situații extraordinare care previn desfășurarea în siguranța a evenimentului (ex: condiții meteo extreme) ce nu pot fi prevăzute evenimentul va fi amânat sau chiar anulat.

În cazul amănării sau anulării evenimentului taxele de participare nu sunt returnabile. În cazul anulării evenimentului participantii vor primi kitul de participare integral.

5.3. Condiţii administrative (generale)

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestei Competiţii. Lista căştigătorilor va fi publicată după data de 10 septembrie 2015 pe site-ul oficial.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta Competiţie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare.

Concurenţilor le este interzisă aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfăşurare a competiţiei sub sancţiunea descalificării din competiţie. Aceştia vor putea folosi fie coşurile de gunoi amplasate în parc sau sacii menajeri puşi la dispoziţie de către organizatori în zona de start/sosire. Organizatorii vor asigura la terminarea evenimentului eliminarea deşeurilor şi depunerea acestora în zonele special amenajate.

Este interzisa participarea la competitie/eveniment a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice/droguri sau care se află sub influenţa acestora, a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a derularii evenimentului. Persoanele care vor incalca aceste prevederi vor fi indepartate din zona evenimentului de catre organizatori, chiar cu sprijinul organelor de politie, daca va fi cazul.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Share